Białystok

ul. Słonimska 21 lok. 3, 15-028 Białystok, tel. 85 748 22 27
Zapraszamy: pon. - sob.: 10 -
20, niedz.: 11-16